Eng / Hr
 
   
 
 
 
  ISPITIVANJE I PUŠTANJE U POGON
Ispitivanje i puštanje u pogon primarne opreme, električne zaštite i upravljanja u
elektranama i trafostanicama (prijenos i distribucija) i industrijskim objektima
Primarna oprema:
- Energetski trasformatori
- AC motorni pogoni
- Strujni i naponski transformatori
- Rasklopna postrojenja
- Prekidači
- Rastavljači i uzemljivači
- Visokonaponski kabeli
- Odvodnici prenapona
- AC/DC razvodi
- AKU baterije
- UPS
- Izvođenje primarnih i funkcionalnih testova
- Pripremanje procedura za puštanje u pogon
Električna zaštita:
- Zaštita vodova
- Sabirnička zaštita
- Zaštita transformatora
- Zaštita motora
- Zaštita kondenzatorskih baterija
- Generatorska zaštita
- Izvođenje sekundarnih ispitivanja releja, primarnih i funkcionalnih testova
Električno upravljanje:
- Upravljanje visokonaponskim i niskonaponskim aparatima uključujući sve blokade
- Automatska sinkronizacija generatora
- Automatsko prebacivanje u trafostanicama
- Automatska regulacija napona transformatora sa regulacionom sklopkom
- Pripremanje procedura za puštanje u pogon
 
NADZOR
Nadzor nad montažom, ispitivanjem i puštanjem u pogon u elektranama i
trafostanicama (prijenos i distribucija) i industrijskim objektima
- Primarna oprema
- Zaštita i upravljanje
 
PROJEKTIRANJE
Projektiranje električne zaštite i upravljanja u elektranama i trafostanicama
(prijenos i distribucija) i industrijskim objektima
- Glavni projekt
- Izvedbeni projekt
- Studije udesenja zaštite
- Parametrizacija releja
  - Zaštita vodova
- Sabirnička zaštita
- Zaštita transformatora
- Zaštita motora
- Zaštita kondenzatorskih baterija
- Generatorska zaštita
 
 
 
 
 
Copyright © 2013 TOPLI DOM