Eng / Hr
 
   
 
 
 
       
    REFERENCE:  
       
 
1.
Osobne reference osnivača dostupne su na zahtjev  
       
  2. Prijenos i distribucija (Irska & Velika Britanija) – (Siječanj 2017-Prosinac 2017)  
   

Vodeći ispitivač (Posao za Powerteam – Velika Britanija)

 
    - 20 kV trafostanica Meenwaun (vjetroelektrana), Irska  
    - 38 kV trafostanica Keenahone (vjetroelektrana Scartaglen), Irska  
    - 33 kV trafostanica Slieve Rushen (vjetroelektrana), Sjeverna Irska  
    - 38 kV trafostanica Hollyhill-Cork, Irska  
    - 132 kV trafostanica Cowes (Mesh Corner-Vod), Velika Britanija  
    - 33 kV trafostanica Harvest Avenue-Transformer 2 (Aberdeen), Velika Britanija  
       
  3. 220/110 kV trafostanica, Knockanure, Irska (ožujak 2015 - rujan 2016)  
    Funkcija vodećeg ispitivača (posao za TLI grupu)  
       
  4.. 220/110 kV (GIS) trafostanica, Ballyvouskill, Irska (veljača - ožujak 2015, rujan 2015)  
    Funkcija ispitivača za vrijeme ispitivanja i vodećeg ispitivača za vrijeme puštanja u pogon (posao za TLI grupu)  
       
 
5.
400/220 kV GIS trafostanica, Tripoli jug, Libija (ožujak - srpanj 2014)  
    -Nadzor nad ispitivanjem električne zaštite 400/220 kV (posao za Siemens)  
       
 
6.
Termoelektrana 850 MWe CCGT, YENI ELEKTRIK, Kocaeli, Turska, 2013  
    -Nadzor nad montažom, ispitivanjem i puštanjem u pogon 400 kV postrojenja (GIS + AIS)  
    -Nadzor nad montažom, ispitivanjem i puštanjem u pogon Step Up i Unit transformatora uključujući zaštitu i upravljanje (posao za Tractebel)
       
  7. 220 kV trafostanica Benmore - HVDC POLE 3 PROJECT, Novi Zeland, 2013  
    ispitivanje i puštanje u pogon zaštite konverter trasformatora (813 MVA) - (posao za Siemens)  
 
 
   
 
 
Copyright © 2013 TOPLI DOM