1. 220/110 kV (GIS)  trafostanica, Knockanure, Irska   2. 220/110 kV (GIS) trafostanica, Ballyvouskill, Irska (siječanj - veljača 2015, rujan 2015)
  (ožujak 2015 - rujan 2016)    
    Pozicija ispitivača za slijedeća ispitivanja:    
  Pozicija glavnog ispitivača sa ukupnim slijedećim opsegom ispitivanja: - Ispitivanje 110 kV krugova strujnih transformatora za sabirničku zaštitu i zaštitu od
- Ispitivanje 220 kV i 110 kV krugova strujnih transformatora   otkaza prekidača
  - Ispitivanje 220 kV i 110 kV krugova naponskih transformatora - Ispitivanje 220 kV krugova naponskih transformatora  
  - Ispitivanje upravljanja 220 kV i 110 kV postrojenjem uključujući blokade - Primarno ispitivanje stabilnosti diferencijalne i REF zaštite glavnih transformatora    
  - Ispitivanje vremena UKLOPA/ISKLOPA 220 kV prekidača - Primarno ispitivanje stabilnosti sabirničke zaštite na 110 kV postrojenju    
  - Ispitivanje sinkronizacije na 220 kV i 110 kV postrojenju - Sekundarno ispitivanje releja:              
  - Primarno ispitivanje stabilnosti diferencijalne i REF zaštite glavnih transformatora 1) distantni relej (Siemens 7SA612 na 220 kV i 110 kV postrojenju)    
  - Primarno ispitivanje stabilnosti sabirničke zaštite na 220 kV i 110 kV postrojenju   2) nadstrujni relej (Siemens 7SJ61 na 110 postrojenju)    
  - Mjerenje kontaktnog otpora          
  - Sekundarno ispitivanje el. zaštite na 220kV i 110 kV postrojenju:                          
    1 ) distantna zaštita (Siemens 7SA612, Toshiba GRL100) Pozicija glavnog ispitivača za slijedeće:      
    2) diferencijalna zaštita transformatora (ABB RET 670) - 220 kV GIS je uspješno stavljen pod napon i opterećen u prosincu 2015  
    3) sabirnička zaštita i zaštita od otkaza prekidača (Toshiba GRB100) - Kompletna trafostanica je uspješno stavljena pod napon i opterećena u travnju 2016
    4) nadstrujna zaštita (Siemens 7SJ61)                            
  - Ispitivanje glavnih tranformatora (2 x 250 MVA):                            
    1 ) Mjerenje prenosnog odnosa napona i vektorske grupe                            
    2) Mjerenje tangens delta                            
    3) Mjerenje otpora namota transformatora                            
    4 ) Mjerene magnetizacione struje transformatora                            
    5) Ispitivanje primarne zaštite transformatora (Buchholz, tlačna sklopka, termoslika, termostat)                    
    6) Ispitivanje rashladnog sistema i upravljanje rashladnim sistemom transformatora      
    7) Upravljanje regulacionom sklopkom                            
    8) Mjerenje izolacionog otpora transformatora                        
  - Ispitivanje glavnog izmjeničnog razvoda sa automatskim startanjem/zaustavljanjem diesel agregata                      
 
  - Ispitivanje glavnog istosmjernog razvoda                      
                  NOVOSTI 2015.-2016.              
  - 110 kV GIS je uspješno stavljen pod napon i opterećen u svibnju 2016                          
  - 220 kV GIS je uspješno stavljen pod napon i opterećen u rujnu 2016             NASLOVNA